Sledujte nás na facebooku

Vážení přátelé, za dva roky ve funkci starosty jsem zjistil, že nemám energii aktualizovat naše www stránky. Pokud chcete sledovat naše aktivity, nejděte si nás na facebooku. Děkuji za pochopení   https://www.facebook.com/radomil.kaspar

https://www.facebook.com/www.kdulitomysl.cz/?fref=ts

 

Statut do roku 2020

Pacienti s akutní cévní mozkovou příhodou mají jistotu, že je o ně v Pardubickém kraji postaráno kvalitně. Pardubická i Litomyšlská nemocnice obhájily statut centra vysoce specializované péče o nemocné s iktem, který jim udělilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Znovuzískané statuty iktového centra mají platnost do konce roku 2020.

„Statuty byly uděleny bez výhrad. Pardubická i Litomyšlská nemocnice tedy pokračují v trendu plnění standardů superspecializované péče o pacienty s iktem jak po obsahové, tak i po formální stránce,“ řekl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje. „Rozhodnutí ministerstva potvrzuje kvalitní práci obou pracovišť a dalších spolupracujících oddělení,“ dodal. Obě nemocnice byly do sítě iktových center zařazeny v roce 2010 na základě splnění podmínek stanovených Věstníkem

Číst dál...

Pardubicko: Pět nemocnic, jeden tým

 

* Kdybyste měl srovnat vašich pět nemocnic - čím se od sebe liší, v čem jsou které výjimečné, na co specializované?

 

            Především se ostatní čtyři liší od Pardubické nemocnice velikostí. Pardubická obnáší zhruba 50% všeho, to znamená personálu, obratu, výkonnosti, samozřejmě tu máme superspecializovanou péči, je to tedy logicky centrum krajského zdravotnictví. Byť to bylo zpochybňováno, myslím, že pro všechny je vlastně štěstí, že se Pardubická nemocnice postavila ekonomicky na nohy. Jinak by byl nepochybně v menších nemocnicích odpor k realizované fúzi podstatně větší. Ale na druhou stranu bych nechtěl dělat nebo hledat křečovitě rozdíly. prostě máme pět nemocnic, které by měly sloužit tak, aby pacient, ať je z kteréhokoli kraje, přišel do kterékoli z Nemocnic Pardubického kraje a dostalo se mu cílově té nejlepší péče, kterou umíme nabídnout. A je úplně jedno, jestli v Ústí nad Orlicí, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli nebo Pardubicích. Všichni bychom měli dospět k tomu, že vedení, lékaři, zaměstnanci, to vnímají tak, že pracují v NPK. Vzájemně se budou znát, kooperovat a hledat pro nemocného nejlepší postup. Kromě pardubické jsou naše čtyři další nemocnice okresního typu, to je premisa. Jsou to okresní nebo městské nemocnice bývalých okresů. Ale faktorů kvality je víc. V Chrudimi je například velmi

Číst dál...

Naše politička

Naše politička

Přidáno 1. 8. 2016

Ve volebním roce 2016 se ženská platforma KDU-ČSL rozhodla zorganizovat první ročník soutěže pro ženy- političky, které působí na komunální a krajské úrovni a které kandidovaly na kandidátkách KDU-ČSL nebo zastupovaly KDU-ČSL na kandidátkách koaličních.

Soutěž nese název Naše politička a jejím cílem je práci žen v obecních nebo krajských zastupitelstvech popularizovat, ocenit a poděkovat za ni.  
Nominace se podávaly a dle stanovených kritérií vyhodnocovaly na úrovni jednotlivých krajů.
 
Na celostátní úrovni  bude v pozdějším termínu udělena Zvláštní cena za přínos a ochranu kulturního dědictví. 
 
Záštitu nad soutěží převzali ministr kultury ČR Daniel Herman a europoslankyně Michaela Šojdrová, čestná předsedkyně Sdružení žen KDU-ČSL.

V Pardubickém kraji hodnotící komise určila vítězkou soutěže a nositelkou ocenění
Naše politička dlouholetou zastupitelku a radní města Litomyšl Ing.Terezii Šmolíkovou za její výrazný přínos pro místní komunitu především v oblasti sociální politiky. Dalšími nominovanými byly Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, která se své nominace vzdala z důvodu koordinace celé soutěže a paní Stanislava Vopařilová.
 
Poděkování náleží nejen oceněné političce, ale všem ženám, které aktivně vstupují do veřejného života a ve velkém počtu případů dokážou skloubit práci pro obecné blaho s péčí
o své nejbližší - o rodinu.
 
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
předsedkyně krajské organizace Sdružení žen KDU- ČSL Pardubice
 
Bližší údaje o soutěži( propozice)  najdete na stránkách

 

http://zeny.kdu.cz/aktualne/aktuality/nase-politicka-2016

Není malých cílů

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Starosta-Litomysle-Neni-malych-cilu-a-KDU-CSL-je-v-dobre-kondici-422659

 


 

58. ročník Smetanovy Litomyšle

Pardubice - Letošní 58. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl se bude konat od 9. června do 3. července. Na programu je 35 pořadů, z toho 11 operních. Připraveno je téměř třicet tisíc vstupenek, které se začnou prodávat 2. března, symbolicky v den narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

 

„Smetanova Litomyšl je chloubou našeho kraje a pyšní se dlouhodobou tradicí a geniem loci v podobě areálu Státního zámku Litomyšl. Festival má však také velký význam pro cestovní ruch a právem tak patří mezi vybrané projekty tzv. Tváře Pardubického kraje. Z našeho rozpočtu proto získává finanční podporu, která stejně jako v loňském roce činí 1 milion 650 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

„Rozpočet festivalu je 30 milionů korun, krajský příspěvek by proto k financování zdaleka nestačil. Dotaci však zvýšilo město Litomyšl a podařilo se získat vyšší grant od Ministerstva kultury. Podíl veřejných zdrojů nyní činí 30 % a struktura pokrytí rozpočtu se tak dostala do ideálního poměru 40 % výnos ze vstupného, 30 % sponzoři a mecenáši a 30 % subvence,“ upřesnil předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl Roman Línek.

Číst dál...

Tak jsem chlap a stojím si za svým slovem?

 

 

Vážení přátelé

 

dovolte, abych alespoň drobně reagoval na článek pana Pulkrábka v únorové Lilii, kde mě pan kolega přímo oslovil, ale také přímo napadl.  Musím nejdříve konstatovat, že KDU-ČSL nebude tzv. politickou dvoustranu v Lilii používat k osobním útokům na jednotlivé ostatní subjekty, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu. Myslíme si totiž, že osobní rovina do politiky nepatří, a proto chceme pouze předkládat čtenářům své názory. Možná i proto jsme při publikování našich názorů na politické dvoustraně velmi opatrní.

 

V článku pana Pulkrábka jsem byl vyzván, abych „byl chlap“ a přiznal se, kde že opozice neříká pravdu. Připadá mě to docela směšné, protože například již ono konstatování, uvedené v článku a sice že opozici nepustíme  do dozorčích rad je nepravdivé. Dozorčí rady máme tři. Smetanovu Litomyšl, která je apolitická, Evropské školící centrum, která je také apolitická a pak nejdůležitější – dozorčí radu Městských služeb. Rád bych připomněl Radkovi Pulkrábkovi i dalším, že tuto dozorčí radu řídí Ing. Miroslav Nádvorník, který je představitel alespoň pro mne „tzv. konstruktivní opozice“. Na tomto obyčejném příkladu vidíte, že pan kolega si věci vykládá, tak jak se mu to hodí. Nechci říkat, že na to nemá právo.

Každý z nás může věci interpretovat ze svého pohledu, ale lhát se nemá. Takže jenom opětovně opakuji „ opozice někdy říká věci ne přesně a někdy až nepravdivě.“

 

A zatím si stojím.Radek K

 

 


 

Rozhovor se starostou na Českém rozhlase Pardubice

 

Vodní valy v Litomyšli změní podobu. Přitáhnou všechny generace


 

O desetitisícovém městě je docela dost slyšet. Litomyšl se svou aktivitou netají. V jejím čele stojí starosta Radomil Kašpar. Chystá třeba proměnu Vodních valů.

Na jaře by měla začít obnova nábřeží řeky Loučné. Půjde o významný zásah do lokality od splavu až k pedagogické škole. „V roce 2012 jsme začali o této záležitosti mluvit. Přípravná fáze, než se vůbec vyhlásila architektonická soutěž, obsahovala spoustu setkání s občany, kde jsme s nimi diskutovali o tom, jak by si lokalitu představovali. Až na tomto základě projektanti projektovali. Práce určitě omezí provoz, ale doufám, že tu lokalitu zase povýšíme. Půjde o parkovou úpravu, instalujeme například nové interaktivní herní prvky vzniklé na základě uměleckých návrhů.“ 


 

PF 2016

Vážení a milí Litomyšlané a čtenáři Lilie,
dovolte nám popřát Vám ŚŤASNÉ A VESELÉ VÁNOCE ROKU 2015 A VŠE NEJLEPŠÍ DO ROKU 2016.

Přejeme Vám všem dobrý rok 2016!

 


 

Rok po té a co dál

18. listopadu proběhla beseda, kde jsme představili výsledky své roční práce. Podívejte se prosím na prezentaci.  

http://www.litomysl.cz/php/e_books/2015-11-18_rok_pote/

 Brožura KDU 2014

Podporují nás:

Pavel Bělohrádek
  Pavel Bělohrádek
předseda KDU-ČSL
Miluše Horská
  Miluše Horská
místopředsedkyně senátu
Roman Línek
  Roman Línek
vícehejtman
Roman Fojtíček
  Roman Fojtíček
saxofonista
Zuzana Roithová
  Zuzana Roithová

Roman Fojtíček

  Milan Vítek
profesor Ohio, USA

KDU-ČSL Litomyšl, webdesign: Miroslav Lipavský - ELMICOM, admin